Integritetspolicy

Inklusive sociala medier och analysverktyg

 

1) Namn och Kontaktuppgifter för Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

 

Denna information om dataskydd gäller informationsbehandling av

Personuppgiftsansvarig: FKP Scorpio Sverige AB, Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm.

E-post: datapolicy@fkpscorpio.se

Tfn.: + (0) 8 410 462 42

Dataskyddsombudför FKP Scorpio Sverige AB är Anna Fernqvist Svensson, Hellström Advokatbyrå KB,
och kan nås på adress: Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm, eller via e-post: datapolicy@fkpscorpio.se

 

2) Insamling och Lagring av personuppgifter och arten och syftet med användningen

 

a) När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats https://gardenfest.se skickas information automatiskt av din enhets webbläsare till vår webbplats server. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Nedanstående information registreras därför utan din inblandning och lagras till dess den raderas: 

- IP-adressen för den besökande datorn

- datum och tid för åtkomst

- namn och webbadress

- webbplatsen som besökaren kom från (referrer-URL)

- webbläsaren som används och ibland, operativsystemet som din dator använder och namnet på din Internetleverantör.

 

Den här informationen behandlas av oss för följande syften:

- för att det ska vara lättare att använda webbplatsen

- för utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet

- för administrativa syften.

 

Den rättsliga grunden för databehandling finns i artikel 6.1.1 a och b i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vårt berättigade intresse härrör från ovan nämnda syften för datainsamling. I inget fall använder vi informationen som vi samlar in för att bedöma dig som person.

Utöver detta använder vi cookies och analystjänster när du besöker vår webbplats. Mer detaljerad information om detta finns i punkterna 4 och 5 i denna integritetspolicy.

3) Överföring av information

Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra syften än de som anges nedan.

Vi ger endast dina personuppgifter till en tredje part om

- du har samtyckt till detta i enlighet med artikel 6.1.1.a och/eller b i GDPR, för att uppfylla avtalsförhållanden och/eller om det är nödvändigt för att vidta åtgärder före avtalet ingås och det inte finns några skäl att tro att du kan ha ett rådande berättigat intresse för att din
information utlämnas

- överföringen måste ske i enlighet med artikel 6.1.1.c i GDPR

- det är lagligt och i enlighet med artikel 6.1.1.b i GDPR, och behandling är nödvändig för att uppfylla avtalet som vi har med dig.

 

4) Cookies

Vi använder oss av cookies på vår webbplats. Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och som sparas på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet och de innehåller inga virus, trojaner eller annan skadlig kod.

Information om den specifika enheten som används lagras i cookien. Det innebär dock inte att vi får direkt kunskap om din identitet.

Användningen av cookies gör att det är lättare för dig att ta del av vårt erbjudande. För detta syfte använder vi så kallade sessionscookies för att se om du redan har besökt vissa webbsidor på vår webbplats. Dessa cookies tas bort automatiskt efter att du har lämnat vår webbplats.

Utöver detta använder vi också tillfälliga cookies som lagras på din enhet under en viss bestämd tid för att göra vår webbplats så användarvänlig som möjlig. När du besöker vår webbplats på nytt för att använda våra tjänster, vet vi att du har besökt oss tidigare samt vilka inmatningar och inställningar du gjorde så att du inte behöver göra det igen.

Vi använder även cookies för att registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande till dig (se punkt 5). Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt se att du har
besökt vår webbplats vid ett tidigare tillfälle. Dessa cookies raderas automatiskt och alltid efter en viss tid.

Information som behandlas av cookies är nödvändig för de angivna syftena och för att skydda våra och tredje parts berättigade intressen i enlighet med artikel 6.1.1.b i GDPR.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies.

Du kan dock konfigurera webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator eller ange att du vill få ett meddelande när en cookie placeras på din dator. Om du helt inaktiverar cookies, kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

 

5) Analysverktyg

 

a) Spårningsverktyg

Den spårningsteknik som anges nedan och används av oss implementeras på grundval av artikel 6.1.1.b i GDPR. Vi använder denna teknik för att säkerställa behovsorienterad utveckling och optimering av vår webbplats. Vi använder även spårningsteknik för att registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande till dig. Dessa intressen ska ses som berättigade i den mening som avses i ovan nämnda dataskyddsförordning (GDPR).

Förklaringar av syften för databehandling och datakategorier, finns i motsvarande spårningsverktyg.

 

b) Google Analytics 

För att få en behovsorienterad utveckling och kontinuerlig optimering av våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (https://www.google.com/intl/sv_se/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nedan benämnd "Google"). I samband med detta skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se punkt 4) används. Informationen som samlas in av cookien när du använder denna webbplats, till exempel

- webbläsartyp/version

- operativsystem som används

- referral URL (tidigare besökt webbsida)

- värdnamn för dator (IP-adress)

- tid för serverförfrågan

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och ta fram ytterligare tjänster på webbplatsen, för marknadsundersökningar och behovsorienterad utveckling av dessa webbsidor. I förekommande fall, vidarebefordras denna information även till tredje part, förutsatt att det är lagligt, eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av oss. I inget fall kommer din IP-adress att användas tillsammans med annan Google-data. IP-adresserna är anonymiserade, vilket förhindrar allokering (IP-maskering).

Du kan förhindra att cookies installeras genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att om du inaktiverar cookies, är det inte säkert att du kan använda alla funktioner på webbplatsen.

                        Du kan också förhindra registrering av information och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien samt Googles behandling av denna information genom att ladda ner och installera
detta webbläsartillägg (

Om du använder en mobil enhet kan du förhindra att Google Analytics registrerar information genom att ändra enhetens inställningar. När du gör det skapas en opt-out cookie som förhindrar att information registreras när du besöker denna webbplats: Opt-out cookien gäller endast för den här webbläsaren och endast på vår webbplats och den lagras på din enhet. Om du raderar cookies i webbläsaren måste du skapa en ny opt-out cookie.

Mer information om Google Analytics dataskydd finns här.

c) Facebooksida

Vi använder även Facebooks plattform för vår Facebooksida. På grund av det använder Facebook cookies och samlar in information om hur Facebooksidan används. Det gör de från de enheter som Facebooksidans besökare använder. Dessa Facebook-cookies har alla ett unikt cookie-ID. Genom denna metod kan vi (och Facebook) ta del av anonym statistik om hur ni använder vår Facebooksida. Om du har några frågor om detta, kontakta oss eller vårt dataskyddsombud.

 

6) Berörda personernas rättigheter

 

Du har rätt att:

- i enlighet med artikel 15 i GDPR, kräva att få information om vilka personuppgifter som behandlas av oss. Det gäller särskilt att du kan kräva information om syftet med behandlingen, kategorin av personuppgifter,
kategorier av mottagare (vilka som får del eller kommer att få ta del av dina personuppgifter), den planerade lagringsperioden, rätten till korrigering, radering, begränsning av behandlingen eller invändning mot den, rätten till
invändningar, din informations ursprung om den inte har samlats in av oss och om det finns automatiska beslutsprocesser, till exempel profilering och, i förekommande fall, betydelsefull information om de relaterade uppgifterna

- i enlighet med artikel 16 i GDPR, kräva omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter, eller att ofullständiga personuppgifter som lagras av oss kompletteras

- i enlighet med artikel 17 i GDPR, kräva att dina personuppgifter som vi lagrar raderas, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information för att fullgöra en rättslig skyldighet, på grund av att det finns ett allmänt intresse, eller för att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter

- i enlighet med artikel 18 i GDPR, kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du anser att uppgifterna är felaktiga, om behandlingen är olaglig men du inte vill att uppgifterna raderas och vi inte längre behöver dem, därför att du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter eller om du har invändningar mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR.

- i enlighet med artikel 20 i GDPR, kräva att du får ta del avdina personuppgifter som du har gett oss, i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format, eller att kräva överföring till annan personuppgiftsansvarig.

- i enlighet med artikel 7.1 i GDPR, återkalla ditt tidigare givna samtycke till oss när som helst. Om du gör det har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter med detta samtycke som grund.

- i enlighet med artikel 77 i GDPR, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du, för detta syfte, välja tillsynsmyndighet där du bor, din arbetsplats eller där din verksamhet har sin registrerade adress.

 

7) Rätt till invändning

Om dina personuppgifter behandlas på grundval av berättigade intressen, i enlighet med artikel 6.1.1.f i GDPR, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 21 i GDPR, förutsatt att det finns skäl att göra det utifrån din speciella situation, eller om invändningen gäller direktreklam. I det senare fallet har du en rätt till invändning utan att det krävs en speciell situation.

Om du vill utnyttja din rätt att återkalla ditt samtycke eller din rätt till invändning mot behandling, ber vi dig skicka ett meddelande via e-post till: datapolicy@fkpscorpio.se.

 

 

8) Datasäkerhet

När du besöker webbplatsen använder vi SSL-protokoll (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. Det innebär normalt 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering, använder vi istället 128-bitars v3-teknik. Du kan se om våra webbsidor kan överföras krypterade genom att det finns en nyckel eller låssymbol i din webbläsares nedre statusfält.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig
åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras i takt med den tekniska utvecklingen.

 

9) Nuvarande giltighet och ändringar av denna integritetspolicy

 

Den här integritetspolicyn gäller för närvarande från och med maj 2018.

På grund av den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och de erbjudanden som finns på den, eller på grund av förändringar i lagstiftning eller officiella specifikationer, kan vi behöva ändra denna integritetspolicy. Du kan när som helst se den gällande integritetspolicyn på vår webbplats: https://gardenfest.se/datapolicy.

 

10) Tillsynsmyndighetens dataskydd

 

DATAINSPEKTIONEN, box 8114, 104 20 Stockholm, +46 (0) 8-657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se